Begrazen.nl

Begrazen.nl is de verzamelnaam voor drie samenwerkende bedrijven die begrazingen met schapen uitvoeren in het oosten van Nederland.

De bedrijven kenmerken zich door kleinschaligheid, persoonlijke betrokkenheid en een regionaal karakter. Wat de bedrijven bindt is de wens het landschap op een natuurlijke manier te beheren en de schapen (en andere grazers) op een natuurlijke manier in te zetten. De drie bedrijven zijn niet afhankelijk van subsidies en ontplooien creatieve idee├źn om de kosten van een kudde te dekken. Je kunt ons rustig gedreven noemen.

U kunt ons tevens boeken voor o.a. demonstraties schapen scheren of knippen, interessante lezingen over schapen, organiseren van diverse workshops, verkoop schaapgerelateerde producten en voor het scheren en bekappen van uw eigen dieren.

Verder vindt u ons op middeleeuwse evenementen, natuurmarkten, braderie├źn, de Dag van het Schaap te Ermelo [tweejaarlijks] en de Farm & Country Fair te Aalten [jaarlijks.